EN DE AR
+90 212 520 20 40

Burslar

 

     PROF. DR. FUAT SEZGİN İSLAM BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI VAKFI

                                                   BURS YÖNETMELİĞİ

1.            AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümü başarılı lisans öğrencileri ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü başarılı yüksek lisans öğrencilerine burs vermesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

2.            KAPSAM

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümü lisans öğrencileri ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü yüksek lisans öğrencilerine verilecek burslarla ilgili işlemleri kapsamaktadır.

3.           DAYANAK

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı senedine dayanılarak hazırlanmıştır.

4.          TANIMLAR

Öğrenci: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümü lisans öğrencileri ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü yüksek lisans öğrencileri

Burs: Bu yönetmelik hükümlerine göre öğrenciye ödenen para

5.           BURS ŞARTLARI

a-      Öğrencinin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Bilim Tarihi bölümünde lisans veya Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrencisi olarak bir programa kayıtlı olması gerekmektedir.

b-      Burslu öğrencilerin bursluluk süresi lisans için 4 eğitim yılı (8 yarıyıl), hazırlık okumayı seçen öğrenciler için 5 eğitim yılı (10 yarıyıl) ve yüksek lisans öğrencileri için 2 eğitim yılıdır (1 yılı ders, 1 yılı tez 24 ay).

c-      24 yaşından gün almış lisans öğrencileri, eğitim hakkına sahip olmakla birlikte aylık burs ödemesinden yararlanamaz. 350 puanın altında puan alarak yerleşen lisans öğrencileri eğitim hakkına sahip olmakla birlikte aylık burs ödemesinden yararlanamaz. Yeni kayıt yaptıran lisans öğrencilerinin burs ödemelerine Aralık ayının ilk haftasında başlanır. Kamu veya özel sektörde gelir getirici görevi, işi olan veya 30 yaşından gün almış yüksek lisans öğrencisi eğitim hakkına sahip olmakla birlikte aylık burs ödemesinden yararlanamaz.

               *Bu madde 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren geçerli olacaktır.

d-      Bilim Tarihi bölümündeki her lisans öğrencisi bölüm müfredatının öngördüğü dersleri almak zorundadır.

e-      Lisans öğrencilerin Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) 2.50’nin ve Yüksek Lisans öğrencilerinin Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ise 2.80’in altına düşmeyecektir.

f-       Burs hakkı kazanmak için öğrencilerin İngilizce yeterlik seviyesi lisans eğitiminde YDS 55, yüksek lisans eğitiminde ise YDS 75 veya TOEFL ya da IELTS sınavlarından muadil bir derece olmalıdır. Başka kurumların veya üniversitelerin yabancı dil sınavları kabul edilmez. Yüksek lisans öğrencilerinin eğitimi için ALES puanı en az 75 olmalıdır.

g-      Devamsızlık gerekçesi için sadece devlet sağlık kurumları tarafından hazırlanmış olan sağlık raporları kabul edilmektedir. Sağlık raporu ve dilekçelerin asılları FSMVÜ yetkili birimine, yetkili birimin onayladığı birer örnekleri de vakıf sekreterliğine teslim edilmelidir.

h-      ÖSYS TM-3 puan türünde Bilim Tarihi bölümünü, en yüksek ilk beş sırayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrenciler ve yabancı uyruklu öğrencilere 1 yılda 8 ay olmak üzere ayda 1.000TL, en alt beş sıralamayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 1 yılda 8 ay olmak üzere ayda 500TL, bu iki kategori arasında kalarak bölüme giriş yapan öğrencilere ayda 750TL. burs ödemesi yapılacaktır. Yatay geçişle gelen öğrencinin puanı en yüksek ilk beş puana denk gelse bile ayda 750TL. en alt beş sıralamaya denk gelirse ayda 500TL. burs ödemesi yapılacaktır. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine kabul edilen öğrenciler ise 2 eğitim yılı (1 yılı ders, 1 yılı tez 24 ay) aylık 1.400TL burs hakkından yararlanacaklardır.

 

6.            BURSUN KESİLMESİ

 

a-      Lisans öğrencileri için kayıt tarihinden itibaren 4 yıl (8 yarıyıl), hazırlık okumayı tercih eden lisans öğrencileri için 5 yıl (10 yarıyıl) ve yüksek lisans öğrencileri için 2 eğitim yılı (1 yılı ders, 1 yılı tez 24 ay) olan bursluluk süresi içinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin bursluluk durumları sona erer. Zamanında tez alamayan yüksek lisans öğrencisinin de bursluluk durumu sona erer.

b-      Öğrencinin üniversiteden ayrılması veya kayıt sildirmesi durumunda bursu kesilir.

c-      Öğrenciler yatay veya dikey geçiş yaptıklarında bursları kesilir.

d-      Öğrencilerin kayıt dondurmaları (geçici ayrılma, ara verme) durumunda bursları kesilir. Kayıt dondurma vakıf yönetiminin haklı bulduğu bir nedenle gerçekleşirse öğrenci, kayıt yenilediğinde bursu tekrar başlatılır. Geriye dönük ödeme yapılmaz. Bursluluk süresi, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren eğitim yılını aşamaz.

e-      Lisans öğrencilerinin Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) 2.50’nin altına düşerse burs ödemesi aylık 500TL olarak yapılır. 2.00’ın altına düşen öğrencinin bursu kesilir. Yüksek Lisans öğrencilerinin Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ise 2.80’in altına düşmesi halinde öğrencilerin notları istenilen seviyeye gelene kadar bursları kesilir. Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) istenilen seviyeye geldikten sonra bursu tekrar başlatılır ve geriye dönük ödeme yapılmaz. Not ortalamaları takibi eğitim yarıyılı esas alınarak yapılır.

f-       Öğrenci eğitime devam etmediğinde ya da FSMVÜ’ce belirlenen devamsızlık sınırını aşması halinde bursu kesilir.

g-      Disiplin suçu işleyen öğrencinin bursu kesilir. 

h-      Hazırlık sınıfı sınavını başarı ile geçen öğrenci YDS sınavına girmez. Başarı belgesini vakıf sekreterliğine teslim eder. Başarısız olan öğrenci burs hakkından 500TL olarak yararlanabilir. Hazırlık sınıfını okumayan lisans öğrencileri ise birinci sınıf kayıt dönemini takip eden YDS (Güz Dönemi-Eylül) sınav sonucunun açıklandığı tarihte yeterlik belgesini sunması gerekir. Bu sınavda başarısız olan öğrencilerin ikinci yıl bahar dönemi Mart sınavının sonucunun açıklanacağı tarihte yeterlik belgesini sunması gerekir. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler burs hakkından 500TL olarak yararlanabilirler.

i-      Öğrenci, ikinci sınıftan itibaren her yarıyıl 1 gün olmak koşulu ile İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde mesai saatleri içinde gönüllü rehberlik hizmeti verecek ve bu hizmeti, müze idaresi aracılığı ile belgelendirecektir. Bu hizmet, müzeyi ve müzedeki objeleri tarihi gerçeklikleri içerisinde daha iyi anlama ve anlatabilme çalışmasıdır.

j-        Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümüne lisans veya Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü’ne yüksek lisans olarak kayıt yaptıran her öğrenciye Prof. Dr. Fuat Sezgin’in “İslam’da Bilim ve Teknik” isimli beş ciltlik katalog eseri, vakıf tarafından hediye edilir. Burslar geri ödemesiz ve karşılıksızdır.

 

 

EN DE AR