Hakkında

Vakfımızın koordine ettiği çalışmalar neticesinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Bilim Tarihi Bölümü kurulmuştur. İslam dünyasında aynı maksatla kurulmuş veya kurulacak olan enstitü, bölüm veya kürsüler için bir örnek; öğrenci ve gerekli öğretmenlerin koşacağı bir merkez haline gelmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir. Başlangıç safhasında İslam bilimler tarihini ön plana almış olup gelişimini tamamladıktan sonra genel bilimler tarihi ile ilgilenmesi de hedeflenmektedir.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü, Fuat Sezgin Ekolü’nü devam ettirip geliştirecek, dünya çapında bilim tarihçilerinin yetişmesi ortamını sürekli diri tutacaktır. Mezunlar arasından üniversite öğretim görevlilerinin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İslam Bilimler Tarihi’ni okutacak öğretmenlerin, mevcut müze ve kurulacak yeni müzelerde sahasında uzman yöneticiler, danışmanlar ve rehberlerin yetişmesini sağlayacaktır.

FSMVÜ Bilim Tarihi Bölümü´nde verilen lisans dersleri arasında İslam Astronomi Tarihi, İslam´da Matematik, İslam´da Kimya Tarihi, İslam Fizik Tarihi, İslam Bilimi ve Müzecilik, İslam Tıp Tarihi gibi dersler bulunmaktadır.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü´nde verilen yüksek lisans derslerinden bazılarıysa Arapça, İngilizce ve Almanca Bilim Tarihi Metinleri derslerinin yanısıra İslam´da Teknoloji Tarihi, İslam´da Coğrafya ve Kartoğrafya, Arap-İslam Bilimsel Edebiyatı, İslam´da Matematiksel Teoriler´dir.

  • Hakkında
  • Hakkında
  • Hakkında
  • Hakkında
EN DE AR